Terug naar programma

Arminiusmanifest gepresenteerd!

ma 24 juni 2024
field_543cf68e6c5fd



Plan je bezoek Inschrijven nieuwsbrief

Het Arminiusmanifest is een verzameling van concrete ideeën, voorstellen en plannen die zijn voortgekomen uit Het Jong Rotterdam Debat dat 15 februari 2010 plaatsvond in Arminius, podium voor kunst, cultuur en debat. De belangrijkste conclusie van Het Jong Rotterdam Debat is dat Rotterdam kansen laat liggen op het gebied van studenten- en jongerenbeleid.

Het Arminiusmanifest gaat hier op in en levert ideeën en doet voorstellen voor het creëren van een goed woon-, werk- en studieklimaat in Rotterdam. Het manifest legt hiermee een belangrijke basis voor nieuw beleid dat mbo-vakmensen en hoogopgeleiden aan de stad moet binden. Daarmee blijven hun inzet en kennis voor Rotterdam behouden.

Het Arminiusmanifest biedt oplossingen voor vraagstukken die in Rotterdam hoge prioriteit hebben. Het biedt de kansen die Rotterdam kan grijpen. Doel van het manifest is bereiken dat het nieuwe Rotterdamse college van burgemeester en wethouders thema´s uit het manifest overneemt en daar werk van maakt. Minder praten over problemen, meer werk maken van kansen grijpen. Een crisis versla je met ambities. Ambities gaan over het maken van je toekomst. En dat is wat jongeren willen. Een toekomst met een werk- en wooncarrière in de stad.

Op 22 februari jl. heeft Zadkine het Arminiusmanifest gepubliceerd en namens het Rotterdamse stadsbestuur aangeboden aan wethouder Hamit Karakus van Wonen&Ruimtelijke Ordening en namens de jongeren van Rotterdam aan Ruben Mink, voorzitter van de jongerenafdeling van CDA. Deze overhandiging was tijdens het NOS nieuws van 13.00 uur op 3FM te horen. Verder wordt het manifest persoonlijk aangeboden aan alle politieke partijen en verder verspreidt onder belanghebbenden in Rotterdam. Het Arminiusmanifest roept alle belanghebbenden in de stad op tot actie!

Download Zadkine Het Jong Rotterdam Debat Arminiusmanifest

Geluidsfragment NOS Headlines van 22 februari 2010