Terug naar programma

Arminius Petproject Apus Apus

Tue 12 July 2011Inschrijven nieuwsbrief

Arminius dingt mee naar ASN Bank Wereldprijs 2011 met het project Gierzwaluwen in de stad! Arminius trekt zich het lot van de gierzwaluw aan en ontwikkelde daarom binnen het grootschalige restauratieproces van het kerkgebouw een speciaal project om de gierzwaluw te behouden. Onderaan de dakgoten van het vernieuwde kerkdak worden een tiental gierzwaluwnestkastjes geïnstalleerd om te nestelen.

Gierzwaluwen in de stad!

Gierzwaluwen vliegen negen maanden lang zonder te landen. Gedurende dit vliegende leven worden enorme afstanden afgelegd. Het zijn dan ook echte wereldreizigers! Alleen in mei, juni en juli zijn gierzwaluwen in Nederland om hier te broeden. Van oudsher zijn de oude binnensteden en kerkdorpen in het broedseizoen de biotoop van de gierzwaluw. Maar deze ontroerende vogels vinden steeds moeilijker een nest in oude stadswijken en kerktorens…

Arminius trekt zich dit lot van de gierzwaluw aan en ontwikkelde daarom binnen het grootschalige restauratieproces van het monumentale kerkgebouw een speciaal project om de gierzwaluwen voor ons stadsbewoners te behouden. Onderaan de dakgoten van het onlangs vernieuwde kerkdak worden een tiental gierzwaluw- nestkastjes geïnstalleerd om te nestelen.

Onvermijdelijk is de achtertuin door de bouwactiviteiten en restauratie werkzaamheden veranderd van een levendige, prachtige groene stadsoase in een woestenij. Vlinderstruiken of Vingerhoedskruid die insecten aantrekken kunnen in elke tuin geïntegreerd worden. Bomen, bloeiende plantenen kruiden  trekken vele soorten insecten aan. Insecten op hun beurt vormen weer de belangrijkste voedselbron voor de gierzwaluwen.

Door op dit natuurlijke, groene ecologische Arminius project te stemmen steunt u de gierzwaluwen in de stad . Door uw stem maakt Arminius een directe kans op de ASN Bank Wereldprijs 2011 van €10.000 voor de herontwikkeling en herinrichting van een ecologische tuin!

Stem hier Arminius dingt naar ASN Bank Wereldprijs 2011