Terug naar programma

Arminius Open Monumentendag 2011

Tue 12 July 2011
11:00Inschrijven nieuwsbrief

Iedereen die altijd al Rijksmonument en Rotterdams enige Jugendstilkerk wilde bezichtigen heet Arminius van harte welkom tijdens Open Monumentendag. Het hele kerkgebouw is opengesteld en er vinden doorlopend informatieve rondleidingen plaats door deskundige gids Hans Lems met anekdote’s en wetenswaardigheden over dit speciale kerkgebouw. Uiteraard zijn toegang en rondleiding gratis!

Nieuw gebruik – Oud gebouw

Het thema van de 25e Open Monumentendag is Nieuw gebruik – Oud gebouw en gaat over herbestemming. Herbestemming van monumenten sluit nauw aan bij de missie van Open Monumentendag. De toegenomen publieke aandacht voor monumenten door de Open Monumentendag heeft er voor gezorgd dat de zorg voor monumenten steeds meer op de politieke agenda is komen te staan. En daarmee ook het behoud, de betekenis en herbestemming van monumenten.

Bij zowel de Open Monumentendag als bij herbestemming is aandacht voor behoud, maar ook voor ontwikkeling en een nieuwe vorm. En net als bij de Open Monumentendag wordt ook bij herbestemming vooruit gekeken en krijgen monumenten, ongeacht hun leeftijd, een nieuw leven, een nieuwe betekenis, en kunnen daarmee een verbetering voor hun omgeving betekenen.

Februari 2010 wordt bekendgemaakt dat Arminius van de BankGiroLoterij een eenmalige bijdrage van € 500.000 ontvangt voor de restauratie. De BankGiroLoterij schrijft in haar jaarverslag 2009:

“Arminius is gevestigd in een rijksmonument, Rotterdams enige Jugendstilkerk en is daarmee een lichtend voorbeeld van herdefiniëring van religieus erfgoed. Het bijzondere Remonstrantse kerkgebouw is dringend aan restauratie toe. Hiervoor ontvangt Arminius steun van het Rijk, de Gemeente Rotterdam en werft zeer actief fondsen. Met de bijdrage van de loterij wordt het laatste gat in de begroting gedicht voor de restauratie van het casco. Het monumentale kerkgebouw blijft daardoor behouden en de functie als cultuurpodium voor een breed publiek van uiteenlopende maatschappelijke stromingen gewaarborgd.”

Steun de restauratie van Arminius

zaterdag 10 september 2011 | 11u – 17u |toegang gratis