Terug naar programma

Actualiteitencollege: VS vs Iran, een derde wereldoorlog op komst?

Wed 15 January 2020Inschrijven nieuwsbrief

Het nieuws staat er bol van: de gespannen situatie in het Midden-Oosten.

De relatie tussen de Verenigde Staten en Iran is na de liquidatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani verder verslechterd. Iran reageerde hierop met vergeldingsacties door Amerikaanse doelen in Irak aan te vallen. Escaleert het conflict de komende weken verder of is hiermee voor beide partijen de kous af?

De gespannen verhouding kent een lange voorgeschiedenis. Al sinds het aan de macht komen van Khomeini en zijn discipelen rommelt het in de regio. De relatie met de Verenigde Staten leek onder het presidentschap van Barack Obama vooruitgang te boeken, maar door de actie van Donald Trump staat het conflict weer op scherp. Wat zijn de verschillende toekomstscenario’s en wie speelt hierin welke rol?

Socioloog en publicist Shervin Nekuee zet in dit eerste Actualiteitencollege uiteen wat zich op dit moment afspeelt in Iran en Irak, wat de voorgeschiedenis is en welke (geopolitieke) strategie Iran hanteert. Waarom reageerde Iran met deze vergeldingsactie? Wat valt er te winnen? En: welke rol spelen de economische sancties van de VS in dit conflict?

Na afloop van de lezing van Nekuee is er ruimte voor vragen en een gesprek met het publiek.

Over Shervin Nekuee:

Shervin Nekuee (Teheran, 1968) is socioloog, publicist en programmamaker. Hij studeerde aan de Universiteit van Utrecht en woont in Den Haag. Nekuee schreef De Perzische paradox: verhalen uit de islamitische republiek Iran (2006, De Arbeiderspers).

Op negentienjarige leeftijd vluchtte Nekuee uit Iran, omdat hij weigerde deel te nemen aan de oorlog tegen Irak. Als socioloog, publicist en programmamaker is hij in het bijzonder geïnteresseerd in de culturele en sociale aspecten van de multiculturele samenleving en de politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Nekuee, die zijn sporen verdiende zowel in activistische als academische kringen, was curator en programmamaker van het Winternachten Internationaal Literatuur Festival Den Haag. Daarnaast is hij artistiek leider van het Mystic Festival Rotterdam, een festival met poëzie, muziek, storytelling en dansrituelen uit de mystieke islam en verwante mystieke tradities uit de hele wereld. Nekuee is verbonden aan het Grote Midden-Oosten Platform dat de kennis en ervaring van in Nederland wonende Midden-Oosten-deskundigen bij elkaar brengt voor trainingen, analyses en publicaties.

Dit programma wordt georganiseerd door Arminius.