Terug naar programma

Pierre Bayle Lezing door Susan Neiman

ma 24 juni 2024
field_543cf68e6c5fd



Plan je bezoek Inschrijven nieuwsbrief

De Pierre Bayle Stichting is de organisator van de tweejaarlijkse Pierre Bayle lezing. Dit jaar zal de internationaal gerenommeerde filosofe Susan Neiman deze lezing verzorgen en haar filosofische perspectief op de actualiteit geven. De van oorsprong Amerikaanse Susan Neiman is directeur van het Einsteinforum in Potsdam.

Susan Neiman kreeg wereldwijde bekendheid met haar boek Het kwaad denken: ‘Een andere geschiedenis van de filosofie’ en wordt samen met Martha Nussbaum beschouwd als een van de meest invloedrijke filosofen van onze tijd. In 2008 verscheen haar boek Morele Helderheid: ‘Goed en kwaad in de eenentwintigste eeuw’ waarin zij bewust de provocatie opzoekt. Te lang heeft links volgens haar het terrein van de moraal overgelaten aan rechts.

Lezing Crimes and Misfortunes: Does Bayle’s vision of history have a future?

In deze lezing gaat zij postuum in debat met de verlichtingsfilosoof Pierre Bayle over de kloof tussen rede en werkelijkheid. Essentieel voor het denken van deze Franse verlichtingsfilosoof is de overtuiging dat de menselijke rede het oriëntatiepunt vormt om maatschappelijke theorieën, instellingen en wetenschappen van zijn tijd aan de orde te stellen. Hij maande echter tot voorzichtigheid partij te kiezen in een tijd gekenmerkt door hoogoplopende theologische conflicten en religieuze oorlogen.

Volgens Neiman is dat gebrek aan stellingname echter geworteld in de overtuiging dat de wereld is zoals ze is, ze is noch goed noch kwaad en daar vermag de rede niets aan veranderen. Susan Neiman zal hierover niet alleen postuum in debat gaan met Pierre Bayle maar ook met de zaal.

Donderdag 3 december / 20.00u / Toegang gratis

Meer informatie over deze lezing kunt u vinden op www.pierrebayle.nl