Terug naar programma

Het bestaanszekerheid-debat met o.a. Esmah Lahlah, Imane Elfilali en Daan de Kort

zo 19 november 2023
15:00Inschrijven nieuwsbrief


Programmamaker

Sanne Poot
Meer informatie


Bestaanszekerheid staat hoog op de agenda deze verkiezingen. En niet voor niets. Volgens Movisie voert een op de vijf Nederlanders dagelijks strijd om het bestaan. Een miljoen mensen heeft geen toegang tot de arbeidsmarkt en de verschillen tussen arm en rijk nemen toe.  Natuurlijk gaat bestaanszekerheid over voldoende geld hebben. Maar daarmee ben je er niet. Voor duurzame bestaanszekerheid is meer nodig. Zoals werk dat je past, stevige sociale relaties en: dat er naar je geluisterd wordt als je bestaansonzeker bent.

Kandidaten voor de Tweede Kamer Esmah Lahlah (PvdA/GL), Merlien Welzijn (NSC), Daan de Kort (VVD), Imane Elfilali (VOLT) en Simon Ceulemans (JA21) gaan met elkaar in debat over hoe zij willen werken aan duurzame bestaanszekerheid. Medewerkers van Movisie Marc MulderMarjet van Houten en Radboud Engbersen leiden de stellingen in waar die middag over gedebatteerd wordt.

Debatleider is Marcel Ham, Hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. 

Dit is een programma van Movisie in samenwerking met Debatpodium Arminius. Een ticket is gratis, maar moet wel worden gedownload. 

 

Esmah Lahlah (plek 2, GroenLinks-PvdA) leefde als wethouder in Tilburg een maand in de bijstand en wil af van strenge en onnodige regels in de Participatiewet. ‘Wantrouwen in de mens moet niet meer leidend zijn in het armoedebeleid.’ 

Imane Elfilali (plek 4, Volt) werkt bij het ministerie van EZK en is fractievoorzitter en gemeenteraadslid van Volt in Rotterdam: ‘Het grondrecht van bestaanszekerheid vul ik breed in. We moeten zorgen voor een bestaansminimum in onze samenleving waarin gezondheid, betaalbaar en duurzaam wonen, inkomen, werkgelegenheid, toegang tot goed onderwijs, sociale cohesie, cultuur, biodiversiteit en het klimaat centraal staan.’

Simon Ceulemans (plek 3, JA21) houdt zich in de Rotterdamse gemeenteraad al tien jaar met armoede bezig. ‘Ik kom dagelijks op Zuidplein en zie mensen in prullenbakken graaien, op zoek naar blikjes met statiegeld. Ik zie de gevolgen van armoede elke dag om me heen, dat motiveert me om er iets aan te willen doen.’

Merlien Welzijn (plek 10, Nieuw Sociaal Contract) heeft zich de afgelopen 20 jaar met hart en ziel ingezet voor goed en betaalbaar wonen in diverse woningmarktregio’s, waaronder Rijnmond en Haaglanden. In 2012  lanceerde zij een burgerinitiatief tegen armoede, waarbij haar website bijstandsgerechten.nl dient als platform voor honderdduizenden Nederlanders die op zoek zijn naar advies over rondkomen.

Daan de Kort (plek 24, VVD) is specialist armoede en ‘Brabantse gezelligheid’. In 2008 zag hij plotseling nog maar voor 4%. ‘Laat je niet beperken door je beperking. Nu wil ik samen aan de slag zodat iedereen zijn of haar talenten kan ontwikkelen.’

Jimmy Dijk (plek 5, SP) is Tweede Kamerlid. Hij voerde acties met bewoners in Groningen. ‘Mensen moeten invloed hebben over basisvoorzieningen zoals onze zorg, ons onderwijs, onze volkshuisvesting en onze energie. Maar ook over hun werkplaats, de arbeidsomstandigheden en de winsten die werkende mensen maken. Zodat we zeggenschap, kennis en welvaart eerlijker verdelen.’

Marc Mulder, senior ervaringsdeskundige van Movisie, vertelde eerder dit jaar in de Tweede Kamer over zijn eigen ervaring met schulden en wat dat met hem deed. Hij vindt deze bijdrage pas écht geslaagd wanneer bij het beleid het besef doordringt dat er veel meer te leren valt van ervaringsdeskundigen.
Foto: Fred Tigelaar

Marjet van Houten, programmaleider Bestaanszekerheid en Waardevol Werken bij Movisie, is nauw betrokken bij veel vernieuwende initiatieven waar mensen tot bloei komen en deelt haar bevindingen graag met ambtenaren en politici. Zij stelt dat een veel collectievere aanpak van bestaanszekerheid juist nu grote kansen biedt.
Foto: Fred Tigelaar

Radboud Engbersen, programmaleider Sociale Basis bij Movisie, deed onderzoek naar de vicieuze cirkel van armoede in de voormalige veenkolonies. Dit jaar is hij op verschillende plaatsen in Nederland bezig met de vraag hoe een versterkte sociale basis een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van bestaansonzekerheid.
Foto: Fred Tigelaar