Terug naar programma

Denkcafé: Het gevaar van geloven

wo 17 juli 2024
field_543cf68e6c5fdPlan je bezoek Inschrijven nieuwsbrief

Paul Cliteur in gesprek met Marc De Kesel en Willem Schinkel. Na dik twee eeuwen ontgoddelijking of secularisering is religie is weer helemaal terug als gespreks- onderwerp. Wereldwijd neemt het aantal gelovigen zelfs toe en lijkt het wel alsof we steeds vaker worden opgeschrikt door gewelddadige incidenten van een radicale religieuze aard. Volgens filosoof en schrijver Paul Cliteur (Universiteit Leiden) staat onze seculiere samenleving dan ook onder druk door religieus geweld en terrorisme.

Paul Cliteur
In zijn recente boeken The Secular Outlook en Het monotheïstisch dilemma stelt hij zelfs dat de westerse beschaving alleen kan overleven als de religie wordt geplaatst binnen de context van waarden als atheïsme, geloofskritiek, morele autonomie en vrijheid van meningsuiting.

Daartegenover laat filosoof en theoloog Marc De Kesel (RU Nijmegen) in zijn recente boek Goden Breken op verrassende wijze zien, dat de kernwaarde van de drie grote monotheïstische godsdiensten christendom, islam en jodendom niet het geloven maar geloofskritiek is. Hiermee staan zij volgens hem niet tegenover de seculiere samenleving, maar vormen zij de basis ervan, en moeten we in een fundamentalist als Osama Bin Laden juist onze gelijke zien!

Volgens socioloog Willem Schinkel (EUR), gepromoveerd op het thema geweld, heeft het hedendaagse debat over de plaats van religie in de samenleving een overspannen karakter, een standpunt dat hij uitwerkte in zijn spraakmakende boeken Denken in een tijd van sociale hypochondrie en De gedroomde samenleving.

Moderater van deze avond is tv-presentator en journalist Leon Verdonschot. Dit Denkcafé is een samenwerking van Arminius,  Het Rotterdamsch Leeskabinet en Studium Generale EUR.

Donderdag 17 februari 2011 | 20.00 uur | toegang gratis