Terug naar programma

AIR debat: Museumpark

Mon 6 January 2014
20:00Inschrijven nieuwsbrief

AIR daagt uit tot publiek debat over de toekomst van het Museumpark. Museum Boijmans van Beuningen en de gemeente Rotterdam zijn voornemens om een nieuw collectiegebouw te bouwen in het park. AIR gaat op zoek naar de publieke betekenis van dit initiatief. In relatie tot de ruimtelijke en culturele kwaliteit van de Rotterdamse binnenstad. En de ontwikkeling van het voormalige land van Hoboken tot internationaal topmilieu voor lichaam en geest. Het publiek wordt uitgenodigd om kennis te nemen van deze ontwikkelingen en in gesprek zijn mening te vormen en over te brengen.

Hoboken
In gesprek met betrokkenen belicht AIR de ontwikkeling van Hoboken. Welke kwaliteiten zijn in het gebied aanwezig? Wie zijn aan zet bij de versterking ervan? Hoe wordt gewerkt aan goed verbindingen met de stad? Welke waarden zijn verbonden aan het Museumpark als ruimte voor de stad en als cultureel cluster met (inter)nationale betekenis?

Collectiegebouw
Wat is het aanbod van Museum Boijmans van Beuningen, gemeente Rotterdam en Stichting De Verre Bergen? Hoe kunnen we een publiek Collectiegebouw begrijpen? Welke betekenis heeft het als functie in voor Rotterdam en in relatie tot de ontwikkeling van Hoboken? En, hoe verhoudt een publiek Collectiegebouw zich tot de voorgestelde plek in het Museumpark?

Ontwerp
Uitgangspunt van de initiatiefnemers is om het Collectiegebouw te realiseren in het Museumpark. Vijf ontwerpteams zijn gevraagd hiervoor een voorstel te maken binnen de daarvoor opgestelde randvoorwaarden. Deze voorstellen zijn tot 3 maart 2014 te bezichtigen in het Museum Boijmans van Beuningen. Verwacht wordt dat in februari 2014 bekend zal zijn welke van de vijf voorstellen de voorkeur van de jury geniet. Eind 2014 beslist de Rotterdamse gemeenteraad over de bouw van het Collectiegebouw. Lees via de linken op de website van AIR meer over de ontwerpen, het proces en de context ervan.

Donderdag 16 januari | 20 u (aanvang 19.15 u)
entree €5,-, studenten en Rotterdampas €2,50
Reserveren kan via de website van AIR

Dit debat wordt georganiseerd door AIR.